3.10. UARTs

Pin Signal Description type I/O
59, 63, 67 UART1_TXD UART2_TXD UART3_TXD Transmit Data output signal VDDIO O
60. 64. 68 UART1_RXD UART2_RXD UART3_RXD Receive Data input signal VDDIO I
61, 65, 69 UART1_RTS UART2_RTS UART3_RTS Request to Send input signal VDDIO I
62, 66, 70 UART1_CTS UART2_CTS UART3_CTS Clear to Send output signal VDDIO O

3.10.1. UART Example diagram

../../../_images/uart_example_diagram.png