3.10. UARTs

Pin

Signal

Description

type

I/O

59, 63, 67

UART1_TXD UART2_TXD UART3_TXD

Transmit Data output signal

VDDIO

O

60. 64. 68

UART1_RXD UART2_RXD UART3_RXD

Receive Data input signal

VDDIO

I

61, 65, 69

UART1_RTS UART2_RTS UART3_RTS

Request to Send input signal

VDDIO

I

62, 66, 70

UART1_CTS UART2_CTS UART3_CTS

Clear to Send output signal

VDDIO

O

3.10.1. UART Example diagram

../../../_images/uart_example_diagram1.png